07.12.2022 |

Vila-sana condonarà els deutes municipals amb treball per la comunitat

El municipi de Vila-sana ha aprovat una ordenança pionera que permet al consistori condonar els deutes de taxes i impostos contrets pels ciutadans realitzant treballs per la comunitat.
L'alcalde de Vila-sana Joan Ramon Sangrà va presentar la proposta.
L'alcalde de Vila-sana Joan Ramon Sangrà va presentar la proposta.
Vila-sana condonarà els deutes municipals amb treball per la comunitat

El consistori de Vila-sana, després de comprovar que alguns veïns del municipi havien expressat les dificultats que tenien per fer efectiu el pagament de les taxes i impostos municipals, ha aprovat una ordenança que permetrà als ciutadans saldar aquest deute amb treball o serveis a la comunitat. 

Segons l'alcalde del municipi Joan Ramon Sangrà, es tracta d'una situació que es preveu que pugui anar en augment en els propers mesos, i donada la situació econòmica, el consistori va decidir d'aplicar aquesta normativa, la qual permetrà a les famílies amb dificultats o a les persones que no poden fer front als impostos municipals liquidar el deute treballant pel municipi.

Segons Sangrà, per al consistori aquesta mesura no significa que deixi d'ingressar en el concepte d'impostos, donat que els teballs o serveis que realitzaran aquestes persones, l'Ajuntament els ha de pagar a particulars o empreses externes. Es podria tractar de neteja viària, manteniment de mobiliari urbà o equipaments, així com serveis en esdeveniments i festes locals. L'alcalde va afegir que es tracta d'una mesura d'equilibri social davant d'una situació dificil per tota la ciudadania i per les institucions locals.

Les persones que es vulguin acollir a aquesta mesura ho hauran de sol·licitar a l'ajuntament i una comisió d'evaluació decidirà en funció dels paràmetres establerts per l'ordenança. La mesura no permet que els treballs els realitzi altra persona que no sigui la titular de l'impost, la taxa o la sanció, i es valorarà en funció de 15 euros per hora de treball o dedicació, els menors de 18 anys dedicaran una jornada de 4 hores i els majors de 18 anys 8 hores, que podran distribuir segons les seves necessitats.

Les persones que acceptin aquesta contrapartida per abonar el deute hauran de complir unes obligacions com són la de complir l'horari establert en l'acord, realitzar les tasques amb responsabilitat i complir amb les mesures de riscos laborals que estableixi la feina que ha de realitzar.

Sangrà va afegir que les famílies o persones amb dificultats econòmiques tenen la voluntat de pagar els deutes però les circumstàncies no els hi permeten, per la qual cosa s'ha buscat una solució eficaç per ajudar a la gent que realment ho necessita.

Vila-sana condonarà els deutes municipals amb treball per la comunitat
comentaris