La Diputació de Lleida engega el pla pilot d'Hisenda pròpia

L'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, avança semestralment més de 37 milions d'euros als 228 ajuntaments pels quals gestiona impostos.

El president de la Diputació Joan Reñé presenta el projecte pilot d'Hisenda pròpia.
photo_camera El president de la Diputació Joan Reñé presenta el projecte pilot d'Hisenda pròpia.

L’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), depenent de la Diputació de Lleida passarà en marxa aquest més un pla pilot per recaptar impostos de la Generalitat a través de les deu oficines desplegades per les comarques de Lleida.

L'Organisme ha signat un conveni amb Tributs de Catalunya mitjançant el qual es posa en marxa aquest mes d'octubre una prova pilot que permet a les deu delegacions territorials l'OAGRTL recaptar valors de la Generalitat a ciutadans lleidatans en via executiva. Un cop finalitzada la prova pilot, està previst signar el conveni amb caràcter definitiu a partir de l'any vinent.

Tributs de Catalunya es va presentar oficialment el passat mes de febrer i està basat en una xarxa de 53 oficines tributàries distribuïdes per tot el territori i la col·laboració de la Generalitat i les quatre diputacions catalanes. El conveni amb la Diputació de Lleida permetrà que el Govern delegui en un organisme autònom de recaptació de tributs i no a Hisenda els valors de la Generalitat a la via executiva.

L’activitat de l’organisme també està adreçada a facilitar la gestió diària dels ajuntaments i de les famílies. Per aquest motiu, ha avançat fins a la primera meitat de 2014 un volum de més de 37 milions d’euros en concepte de bestreta ordinària als ajuntaments, independentment que hagin o no hagin recaptat els impostos d’IAE, Urbana i Rústica.

L’acció de l’Organisme també ha permès l’atorgament de bestretes extraordinàries per tal de cobrir necessitats temporals i transitòries de tresoreria dels ajuntaments. Si l’any 2008 van ser 12 els ajuntaments peticionaris, el 2013 s’arribà a la seixantena, amb un volum aproximat de 8 milions d’euros. Aquest 2014, el volum de bestretes extraordinàries ha estat de prop de 4 milions d'euros fins a l'estiu.

Pel que fa als ciutadans, també s’han incrementat el nombre de fraccionaments i pròrrogues. L’any 2009 la Diputació de Lleida va atendre 138 sol·licituds de pròrroga, mentre actualment se situen al voltant de les 1.200 peticions

Comentaris