La companyia Nufri pateix nous actes vandàlics a les instal·lacions

La companyia hortofructícola Nufri ha patit nous actes vandàlics en les seves instal·lacions per part d'uns desconeguts que han trencat diversos capçals de reg i material dels sistemes d'aspersió, així com en la maquinària que es trobava a les finques.
photo_camera Danys en el sistema de reg de les finques de NUFRI.

La companyia mollerussenca Nufri continua patint actes vandàlics en els seus interessos, per part de desconeguts que han causat danys importants en les plantacions i en les instal·lacions. La darrera acció, la qual encara  s'està investigant, va ser l'incendi de matèria vegetal de biomassa, que l'empresa tenia emmagatzemada en una finca al Parc de La Serra de Mollerussa.

Aquesta matinada han estat les finques de la divisió Certiplant de la companyia, al termes municipals del Poal i del Palau d'Anglesola les que han patit novament desperfectes, en aquest cas sobre les instalacions de reg i en la maquinària que es trovaba a les finques. Els desconeguts han trencat un capçal  i alguns aspersors del sistema de reg, així com també han punxat les rodes dels vehicles de treball dels vivers.

Per altra banda, en la finca en la que es construeixen les noves instal·lacions de Nufri al Palau d'Anglesola, els desconeguts han trencat els vidres de la maquinària de l'empresa Garrofé que estan realitzant les obres i que es trobaven en un tancat.

La companyia Nufri pateix actes d'aquestes característiques des de que es va donar a conèixer el projecte de construcció d' una planta de biomassa en el terme municipal del Palau d'Anglesola, que ha comptat amb una important oposició per part d'un col·lectiu de veïns del Poal recolzats per la plataforma Salvem el Territori. Col·lectius que argumenten la seva negativa a la instal·lació pel temor als efectes perjudicials que les emissions de la planta podrien causar en la població.

Precisament des de l'Ajuntament del Poal i la plataforma Salvem el Territori es va fer arribar una pregunta al Parlament Europeu, sobre la idoneïtat de la situació de la planta i de les possibles emissions perjudicials, a la que l'executiu ha contestat (transcrivim textualment):

Respuesta del Sr. Potočnik

en nombre de la Comisión

(25.6.2012)

 La Comisión no conoce los pormenores del proyecto de central eléctrica a que se refiere Su Señoría. La producción de electricidad a partir de fuentes renovables, como la biomasa, es una de las soluciones encontradas por los Estados miembros para cumplir los requisitos y objetivos de la Directiva sobre fuentes de energía renovables (2009/28/CE[1]) y de la Directiva sobre el comercio de derechos de emisión (2003/87/CE[2]).  La Comisión, en su informe de 2010 sobre la sostenibilidad de la biomasa[3], hizo recomendaciones a los Estados miembros en relación con los  criterios de sostenibilidad de la biomasa sólida utilizada para producir electricidad. La Comisión está analizando en estos momentos si los regímenes nacionales han tenido suficientemente en cuenta esa sostenibilidad y valorando si deben tomarse medidas adicionales, habida cuenta de las actividades descritas en su estrategia sobre bioeconomía[4]. La Comisión proyecta presentar un informe al respecto en el momento oportuno.

 La Comisión conoce el dictamen citado por Su Señoría, pero no lo considera pertinente en lo que se refiere a los efectos de las plantas de biomasa sólida para la salud a nivel local y regional. Aunque la quema de biomasa sólida entraña la emisión de contaminantes atmosféricos (especialmente partículas) que pueden tener efectos perjudiciales para la salud, la Comisión observa que las fuentes fósiles de energía que la biomasa pretende sustituir dan lugar a emisiones similares. La Directiva sobre las grandes instalaciones de combustión (2001/80/CE[5]), leída en conexión con la Directiva relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (2008/1/CE[6]), establece medidas encaminadas, entre otras cosas, a regular las emisiones de contaminantes atmosféricos generados por centrales eléctricas que tienen una potencia térmica nominal de, como mínimo, 50 MW. Los valores límite de emisión aplicables a los contaminantes atmosféricos emitidos por centrales o instalaciones más pequeñas deben regularse pues según el Derecho nacional.

 Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativo a los requisitos de sostenibilidad para el uso de fuentes de biomasa sólida y gaseosa en los sectores de la electricidad, la calefacción y la refrigeración

[

 

Comentaris