29.06.2022 |

El Palau d'Anglesola té previst liquidar aquest any tots els préstecs

El pressupost per l'exercici 2013 reflecteix una disminució del 26% en el capítol d'inversions i un increment semblant en les despeses ordinàries en la major part degut a l'increment de l'IVA.
Imatge de l'església del Plau d'Anglesola i l'edifici de l'Ajuntament.
Imatge de l'església del Plau d'Anglesola i l'edifici de l'Ajuntament.
El Palau d'Anglesola té previst liquidar aquest any tots els préstecs

L'Ajuntament del Palau d'Anglesola ha aprovat un pressupost de 1,427.000 euros, per l'exercici del 2013, una quantitat semblant a la del passat any, encara que s'ha reduït el concepte d'inversions en un 26% i per contra s'han incrementat les despeses ordinàries en un percentatge semblant. Amb aquestes xifres el consistori te previst donar prioritat a les despeses de manteniment i conservació dels serveis que presta l'Ajuntament al conjunt de la població.

Segons manifestacions de l'alcaldessa del municipi, Montserrat Meseguer, els comptes d'enguany són molt importants ja que "amb aquest pressupost esta previst liquidar l'únic préstec pendent que té el municipi, d'uns 5.000 euros, amb la qual cosa el consistori ja no tindrà cap deute contret amb les entitats financeres".

Pel que fa a la recaptació, l'Ajuntament ha congelat els impostos municipals i no ha establert cap ordenança per a augmentar-los. No obstant, per imperatiu legal i en compliment de la Llei d'estabilitat pressupostària establerta pel govern central, el tipus d'IBI d'urbana ha passat del 0,5 al 0,6 amb la qual cosa la contribució urbana per aquest exercici 2013 augmentarà un 20%.

El Palau d'Anglesola té previst liquidar aquest any tots els préstecs
comentaris