29.02.2020 |

La recollida selectiva del Pla d'Urgell, referent a les comarques lleidatanes

Des de que es va implantar el sistema de recollida selectiva soterrada al Pla d'Urgell, la comarca ha aconseguit un dels nivells més alts d'efectivitat de Catalunya, una circumstància que també ha estat possible gràcies a la sensibilització ciutadana, i les campanyes que s'han dut a terme des del Consell Comarcal.
El tècnics de FCC van explicar les característiques del sistema.
El tècnics de FCC van explicar les característiques del sistema.
La recollida selectiva del Pla d'Urgell, referent a les comarques lleidatanes

L'efectivitat que ha demostrat el sistema ha estat motiu d'interès per part de municipis i consells comarcals de la demarcació de Lleida, per aquest motiu representants dels municipis del Segrià i del Consell Comarcal del Segrià han visitat diversos pobles del Pla d’Urgell per a conèixer com s’han establert les àrees de contenidors de recollida selectiva de residus urbans dins dels pobles. 

La comarca del Segrià ha d’implantar el sistema de recollida selectiva i ha volgut conèixer de primera mà el procediment que va seguir el Pla d’Urgell a l’hora d’instal·lar les zones de contenidors agrupats. Crear aquestes zones amb almenys cinc contenidors (orgànica, rebuig, envasos, vidre i paper i cartró) facilita la separació de residus a l’àmbit domèstic, ja que fa més accessible dipositar i distribuir la brossa.

El president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell Francesc Fabregat va explicar

com s’integren els contenidors als carrers i a les places dels municipis i formen part del mobiliari urbà sense alterar l’estètica del poble, com es buiden, amb quina periodicitat i quina cura se’n té perquè no hi hagi problemes d’higiene.

De la seva banda, els representants de l'empresa concessionària del servei Fomento de Construcciones i Contratas (FCC), van explicar les característiques tècniques de les àrees de contenidors i dels mateixos contenidors, perquè el seu manteniment resulti més econòmic.

El Consell Comarcal del Pla d’Urgell va implantar la recollida selectiva de la fracció orgànica i la resta de fraccions l’1 de gener de 2009 amb la ubicació d’àrees de contenidors soterrats arreu de la comarca. Des de llavors, ha iniciat una important conscienciació de la població sobre com s’han de separar els residus i quins beneficis té per a l’entorn. El darrer mes, també s’han instal·lat contenidors d'oli domèstic usat i de roba a pràcticament tots els municipis. A més a més, a la comarca hi ha dues deixalleries (la comarcal de Castellnou de Seana i la de Mollerussa); periòdicament, la deixalleria mòbil passa pels pobles per a recollir residus especials; i, finalment, existeix un servei de recollida d’objectes voluminosos als domicilis.

Comentarios