03.10.2022 |
Territoris.cat

El Palau d'Anglesola congela els impostos municipals per a l'any vinent

Pel que fa a l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana s'aplicarà el que estableix el govern central, per la qual cosa serà del 0,6 com l'anterior exercici.

El Palau d’Anglesola ha acordat congelar els impostos municipals pel proper exercici 2014.
El Palau d’Anglesola ha acordat congelar els impostos municipals pel proper exercici 2014.
El Palau d'Anglesola congela els impostos municipals per a l'any vinent

L’Ajuntament del Palau d’Anglesola ha acordat congelar els impostos municipals pel proper exercici 2014, segons ha explicat l'alcaldessa Montserrat Meseguer. Una mesura que permetrà mantenir el tipus d'IBI d'urbana en el 0,6 tal com es va fer en el passat exercici, encara que el consistori el té establert en el 0,5. Això es deu al compliment de la llei d'estabilitat pressupostària establert pel govern central.

Montserrat Meseguer explica que aquesta mesura d’obligat compliment pretén incrementar el finançament dels municipis a partir dels impostos directes, a la vegada que es redueixen les transferències corrents des de l’administració de l’Estat.

Pel que fa a les taxes municipals, Meseguer apunta que s’actualitzarà la taxa per a la instal·lació de terrasses, vetlladors i mobiliari a la via pública, equiparant-la a la dels municipis similars del Pla d'Urgell. Igualment, s’actualitza la taxa pel servei de cementiri municipal, on baixa la quota anual de conservació per nínxol però augmenta la concessió dels drets de nous nínxols per tal de cobrir el cost real de construcció dels mateixos.

Tant la taxa per a la instal·lació de terrasses i mobiliari a la via pública com la taxa pel servei de cementiri municipal no s’havien actualitzat des dels anys 1990 i 1999 respectivament. Cal remarcar que les taxes han de cobrir el cost real dels serveis, per la qual cosa es necessari actualitzar-les periòdicament, ha manifestat l'alcaldessa.

El Palau d'Anglesola congela els impostos municipals per a l'any vinent
comentaris