27.09.2022 |

La Diputació de Lleida aprova la variant d'Ivars d'Urgell, i el tram urbà de Linyola

El Ple de la Diputació de Lleida ha aprovat aquest dijous una relació de projectes constructius i de convenis que sumen una inversió de 4,4 milions d’euros, amb l’objectiu de millorar la viabilitat i la seguretat de la xarxa de carreteres locals titularitat de la Corporació.
Imatge del Ple de la Diputació que va aprovar les noves obres al Pla d'Urgell.
Imatge del Ple de la Diputació que va aprovar les noves obres al Pla d'Urgell.
La Diputació de Lleida aprova la variant d'Ivars d'Urgell, i el tram urbà de Linyola

El ple de la Diputació de Lleida, ha aprovat aquest dijous el projecte de construcció de les dues primeres fases de la variant d'Ivars d'Urgell amb un pressupost de 1.590.305 euros. L'en provincial també destinarà una partida de 450.000 euros a l'arranjament de les travesseres urbanes de Linyola

Pel que fa al municipi d'Ivars, es tracta d'una obra reclamada des de fa més de 10 anys, i que permetrà traslladar el transit pesant i agrícola en la major part provinent de la Cooperativa d'Ivars. El projecte que abordarà la Diputació permet realitzar dues fases de la variant que uniran les carreteres de Bellpuig i  Castellnou de Seana en un primer tram, i des de aquest punt fins a la de Vallverd en el segon tram. El projecte es finalitzarà en un tercer tram des de la carretera de Vallverd fins a tornar a la carretera de Bellpuig.

Segons manifestacions de l'alcalde d'Ivars Ramom Maria Guiu, gracies a la intervenció del president Joan Reñè, desprès de molts anys es fa possible aquet projecte. Guiu afegeix que el consistori ja havia expropiat els terreny afectats pel primer tram de la variant, un cop coneguda l'aprovació del projecte iniciarà els tràmits per expropiar la resta de terrenys. Aquesta actuació representarà pel consistori una despesa que estarà al voltant dels 390.000 euros, que es finançaran, parcialment amb el Pla Específic del 2012

Respecte  a Linyola, des de que es va finalitzar la variant, el municipi reclama a la Diputació de LLeida l'arranjament del tram urbà de la carretera, que amb el gran volum de transit que suportava havia quedat molt malmesa. L'en provincial ha dut a terme petites actuacions de senyalització en el darrers any, però finalment l'equip de Joan Reñé ha decidit emprendre la millora de la via urbana.

D’altra banda, el Ple de la corporació ha aprovat les bases reguladores i d’execució del Pla Específic de la Diputació de Lleida, anualitats 2013-2016. Mitjançant aquest pla, la Diputació de Lleida aportarà 13 milions d’euros i una de les principals novetats de la nova convocatòria és que destinarà fins a 6 milions d’euros a cobrir despesa ordinària si així ho sol·liciten els ajuntaments.
Reñé ha explicat que la corporació ha fet aquesta inversió de 13 milions d’euros d’acord amb les disponibilitats econòmiques i coincidint amb els temps naturals de la legislatura actual en un exercici de “responsabilitat”.

La Diputació de Lleida aprova la variant d'Ivars d'Urgell, i el tram urbà de Linyola
comentaris