19.10.2020 |
roger
Pla d'Urgell
Roger Santiago resol alguns interrogants a les entitats de Mollerussa
Roger Santiago aclareix dubtes sobre la nova Llei sobre impost de societats.

Roger Santiago resol alguns interrogants a les entitats de Mollerussa

L'entrada en vigor de la nova Llei 27/2014 de l’impost de societats que obliga a les entitats a portar una comptabilitat oficial separada per projectes, seccions o centres de cost, entre…