29.06.2022 |

El Palau d'Anglesola s'afegeix al pacte contra el canvi climàtic

L’àmbit d’aplicació de l'actuacions es centra en els sectors que són competència de l’Ajuntament com  l’enllumenat públic, els edificis municipals, el tractament de residus, etc., tot i que també s’incidirà sobre el sector privat.

L'església del Palau d'Anglesola i l'edifici consistorial al fons.
L'església del Palau d'Anglesola i l'edifici consistorial al fons.
El Palau d'Anglesola s'afegeix al pacte contra el canvi climàtic

L’ajuntament del Palau d’Anglesola ja forma part del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, un document que compromet al consistori a complir els objectius de clima i energia de la UE fixats per al 2020 mitjançant la reducció de les emissions de diòxid de carboni en el seu territori com a mínim un 20%.

Per aconseguir això, els signataris desenvolupen Plans d’Acció d’Energia Sostenible, portant a la pràctica accions d’eficiència energètica i energies renovables tant en el sector públic com en el privat del municipi. Igualment, es comprometen a promoure les seves activitats i a involucrar la ciutadania i parts interessades, incloent l’organització periòdica de Dies de l’Energia.

Segons ha explicat l'alcaldessa del Palau d'Anglesola, Montserrat Meseguer, el consistori elaborarà en breu el que es coneix com a Inventari d’Emissions i
Càlcul de la petjada de carboni del municipi. Meseguer ha afegit que

 aquest estudi servirà com a informació de base per la segona fase del treball, que consisteix en la redacció i elaboració del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible del municipi del Palau d’Anglesola.

El Palau d'Anglesola s'afegeix al pacte contra el canvi climàtic
comentaris