WIDOIT.COM éS UNA EINA PER A LA GESTIó DEL TRANSPORT EN LíNIA, UN SERVEI INNOVADOR EN EL MóN DE LA LOGíSTICA.

Widoit, l'aposta per la revolució en el món del transport

Widoit.com posa en contacte directe i sense intermediaris a les empreses que tenen la necessitat de transportar mercaderies amb les empreses que tenen els mitjans per fer-ho, per carretera, en temps real i a tot Europa.

photo_camera Interior de les oficines de Wodoit

Widoit.com posa en contacte directe i sense intermediaris a les empreses que tenen la necessitat de transportar mercaderies amb les empreses que tenen els mitjans per fer-ho, per carretera, en temps real i a tot Europa.

En Widoit.com tenim, d'una banda, les empreses que publiquen les seves càrregues i busquen camions per transportar, i d'altra banda, les empreses de transport que publiquen els seus camions i busquen càrregues. Disposem d'un potent cercador que uneix les dues necessitats de manera immediata i en un sol clic tenint en compte les característiques de la càrrega, la localització del vehicle i les dates indicades. Oferim contacte directe i la conseqüent possibilitat de negociar un preu amb els propietaris dels vehicles o les mercaderies.

Widoit.com permet fer tot el procés de gestió del transport en línia: recerca, negociació, contractació, enviament i recepció de la documentació, seguiment de les càrregues, gestió de les incidències i avaluació dels usuaris.

Widoit.com es poden publicar tot tipus de mercaderies: des de producte sec fins refrigerat i/o congelat en palets, líquids, pisos mòbils, banyeres i un llarg etcètera.

Widoit.com ofereix la cartera europea més gran de transportistes fiables, verificats i solvents però no permet la subcontractació de la mercaderia entre empreses de transport. Widoit no creu que la revenda de les càrregues entre empreses de transport sigui beneficiosa per als transportistes i les empreses amb càrregues. En el cas dels transportistes només poden oferir els seus serveis amb els camions propis que han registrat prèviament a la nostra plataforma.

Widoit.com tots els usuaris, abans de donar d'alta, han de passar per un procés de validació segons criteris financers i de seguretat. No totes les empreses poden ser usuàries de Widoit.com, només empreses solvents i segures. A part del filtrat a l'hora de validar els usuaris, Widoit.com ofereix la possibilitat d'assegurar el valor de la mercaderia a un preu molt econòmic. Els membres de widoit tenen accés a totes les valoracions dels usuaris, per poder saber en temps real les opinions de les altres empreses amb les quals han treballat.

Widoit.com és una empresa amb mentalitat moderna i innovadora. Widoit.com és una revolució en les relacions existents en el món del transport i la logística.

Més informació:
- El nostre Website

- El nostre Blog 

- El nostre Facebook

- El nostre Twitter

- El nostre Youtube

Comentaris
Més a Comarca