Oberta la preinscripció als cursos de català semipresencials de Parla.cat

Fins al 3 de febrer hi ha oberta la preinscripció a la plataforma amb tutoria que ofereix el Centre de Normalització Lingüística de Lleida.

Parla.cat és un espai web per a l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua catalana. Els cursos a través de la plataforma Parla.cat poden ser lliures i gratuïts o amb tutoria i pagament. Aquesta darrera modalitat permet l’aprenentatge amb el suport d’un tutor o una tutora que proposa, recomana, comenta, guia i motiva l'aprenentatge dels inscrits. A més, aquesta modalitat posa a disposició dels alumnes una comunitat virtual on compartir experiències amb altres aprenents a través de les eines de comunicació de Parla.cat. 

La proposta formativa s’organitza d’acord amb els programes de la Direcció General de Política Lingüística. Des del Centre de Normalització Lingüística de Lleida s'ofereixen l'aprenentatge semipresencial dels graus següents: Elemental 1, Elemental 2, Intermedi 1, Intermedi 2, Intermedi 3, Suficiència 1, Suficiència 2 i Suficiència 3. Els cursos són quadrimestrals, amb una dedicació aproximada de 45 hores, i combinen l'aprenentatge en línia amb 3 sessions presencials. Els cursos del grau 3 tenen examen final amb certificat homologat. Els certificats de nivell expedits pel CPNL són equivalents oficialment als certificats de la Direcció General de Política Lingüística i tenen una correspondència amb els nivells del Marc Europeu Comú de Referència (MECR). 

Aquelles persones que no poden acreditar el nivell amb un certificat oficial han de fer una prova de col·locació abans de preinscriure’s al curs. 

Per a més informació sobre la preinscripció, les proves de col·locació i la matrícula consulteu l’enllaç següent: http://www.cpnl.cat/xarxa/cnllleida/inscripcio_parla.cat_semipresencial  o bé poseu-vos en contacte amb el servei de català de la vostra comarca.

Comentaris
Més a Comarca