Noguera

En memòria  a l’Eladio Alonso al cementiri de Cubells ©ARMH
Noguera

Carta oberta a Jaume Cuñat, alcalde de Cubells

En primer lloc, vostè sap perfectament que des de l'equip de govern del seu ajuntament no ha fet res més que concedir permís per a col·locar una…