19.10.2021 |
Territoris.cat

El Palau d'Anglesola prepara la reforma de la plaça Major

L’adequació de la plaça té un cost total de 127.570 euros, dels que 76.295 euros estan subvencionats, mentre que la resta va a càrrec de l'Ajuntament, a traves de fons propis i contribucions especials als veïns.

El consistori te previs millorar la xarxa de sanejament i la circulació.
El consistori té previst millorar la xarxa de sanejament i la circulació.
El Palau d'Anglesola prepara la reforma de la plaça Major

L’Ajuntament del Palau d’Anglesola prepara l’adequació de la Plaça Major, segons el projecte ja elaborat pels tècnics del Consell Comarcal, i que contempla la millora del sanejament, i ordenació de la circulació, d'aquest indret del municipi. Un projecte que restava pendent d'execució dels PUOSC de 2001 i 2012.
L’adequació de la plaça té un cost total de 127.570 euros, dels que 76.295 euros estan subvencionats, mentre que la resta va a càrrec de l'Ajuntament, a través de fons propis i contribucions especials als veïns.

L'alcaldessa del Palau d'Anglesola Montserrat Meseguer ha explicat que l’actuació suposarà una reforma total de la xarxa de sanejament, que ja té uns trenta anys. “En aquest sentit, se substituirà la canonada principal que connecta els carrers Sant Joan, Mig i Plaça Major amb el carrer La Font. També es canviaran les escomeses de cada domicili. Igualment, s’explanarà i es pavimentarà la totalitat de la Plaça Major que presenta moltes zones amb el formigó deteriorat. També s’ubicarà una rampa i un nou accés a l’església alhora que s’enjardinarà el seu entorn. S’adequaran places d’aparcament a fi d’optimitzar l’espai que ara ocupen els antics escocells dels arbres que també se substitueixen”, explica Messeguer.

L’alcaldessa també ha ressaltat la instal·lació de pilones i la supressió de voreres a fi de facilitar l’accessibilitat i la mobilitat. “D’aquesta manera, el conjunt serà arquitectònicament una continuació del carrer Sant Josep que va ser reformat l’any passat”, finalitza Meseguer.

El Palau d'Anglesola prepara la reforma de la plaça Major
comentaris