20.07.2018 |
Territoris.cat

Agramunt millora el seu sistema de gestió d'aigua amb obres al dipòsit del Convent

L'actuació aportarà també seguretat en el servei i estalvi energètic
L'actuació aportarà també seguretat en el servei i estalvi energètic
Agramunt millora el seu sistema de gestió d'aigua amb obres al dipòsit del Convent

L'Ajuntament d’Agramunt, a través de l’empresa concessionària del servei de subministrament d’aigua, ha realitzat un seguit d’obres que permetran dotar de tecnologia el sistema actual de gestió de l’aigua, alhora que donarà seguretat en el servei i estalvi energètic. Segons fonts municipals, també s’ha habilitat el dipòsit de 5000 m³  que fins ara només actuava com a dipòsit de reserva i que té una capacitat d’aigua per a dos/tres dies de consum de la població. Les obres acabaran en els pròxims dies i la primera quinzena del mes d’octubre està previst facin les proves de testeig i la posada a punt.

Donar ús al dipòsit soterrat 

L'actuació permet aprofitar el dipòsit soterrat del convent que té una capacitat de 5000 m³ . Per poder posar-lo en funcionament s’ha instal·lat un nou sistema de cloració automàtic que garanteix la desinfecció de l’aigua, i un sistema de telecontrol i telecomandament. Les obres inclouen així mateix la instal·lació d’una nova bomba que de forma alterna amb l'actual, bombaran aigua al dipòsit elevat garantint que hi hagi sempre una bomba de reserva.Obres interior texte

Aquest nou sistema permetrà bombar gran part del volum d’aigua diari en  una franja nocturna, abaratint així molt el cost. D’aquesta manera, durant el dia només es bombarà l’aigua des d’aquest dipòsit fins al dipòsit elevat del convent, a demanda de la xarxa, però amb un salt hidràulic inferior des de la potabilitzadora. Un fet que representarà un gran estalvi energètic.

Instal·len un sistema de telecontrol de dades

D’altra banda, s’ha instal·lat un sistema de telecontrol que permet generar alarmes telefòniques segons el nivell del dipòsit, i tenir dades del volum i del cabal de l‘aigua dels comptadors que donen servei a Agramunt. Aquesta informació permetrà tenir un control ajustat de l’aigua que es subministra a la xarxa, tenir dades de l’aigua no registrada, els cabals nocturns, l’existència de fuites a la xarxa, entre moltes altres dades.

Dins aquest pla d'actuacions s’ha construït també una nova caseta al costat de la ja existent, s’ha pintat l’exterior de les dues casetes i s’han instal·lat unes escales i unes baranes de seguretat.

Comentarios