17.06.2019 |
bar
El Palau obre el procés d'adjudicació del bar del poliesportiu
Imatge de les instal·lacions en les quals es troba el bar a concurs.

El Palau obre el procés d'adjudicació del bar del poliesportiu

L’Ajuntament del Palau d’Anglesola ha aprovat el plec de clàusules administratives i tècniques que han de regir la contractació per a la concessió del bar del…