30.11.2022 |

La Comunitat de Regants autoritza l'extracció i abocament d'aigua per la planta de biomassa del Palau

La companyia Nufri va demanar autorització a la Comunitat General de Regants per l’extracció d’aigües i l’abocament de les aigües residuals en una canonada de reg i desguàs, per al projecte de construcció de la planta de biomassa al Palau d'Anglesola.
Finca en la que la companyia Nufri te previst construir la planta de biomassa.
La Comunitat de Regants autoritza l'extracció i abocament d'aigua per la planta de biomassa del Palau

La Comissió Permanent de la Junta de Govern de la Casa Canal, en la reunió del 6 de juliol, va informar favorablement a la petició de la companyia Nufri, d'extreure 64.000 litres/hora d'aigua de les capes freàtiques, així com l’abocament a canonada de reg i desguàs de l'aigua de refrigeració de la planta. Una autorització que és prèvia a l’espera de l’autorització definitiva per part de la Confederación Hidrográfica del Ebro que és qui ha de donar el vist-i-plau.

L’extracció d’aigua té lloc en un pou on les aigües subterrànies pertanyen a la col·lectivitat de regants del Poal i tant el Síndic com els veïns es van manifestar en contra per la gran quantitat d’aigua que es preveu extreure les 24 hores del dia. En el seu dia, el Síndic del Palau d’Anglesola es va mostrar favorable a l’extracció i també de l’abocament. Les col·lectivitats del Poal i de Bellvís hi estan en contra.

La Junta rectora de Bellvís es va manifestar en contra de l'aprovació al considerar que no es garantiria la qualitat de l’aigua de l’abocament industrial, i per altra banda, les aigües d’aquest ramal i desguàs es destinen a usos agrícoles i ramaders.

Les col·lectivitats de regants del Poal i de Bellvís presentaran al·legacions a la Confederación Hidrográfica del Ebro argumentant que l’extracció de 64.000 litres/hora d'aigua pot perjudicar les explotacions agrícoles i pous existents. Per altra banda, afegeixen, que les aigües residuals procedents de la planta (purgues de la planta d’osmosi, desmineralització, caldera, torres de refrigeració i neteges d’instal·lacions) són aigües amb un alt contingut en sals i altres elements contaminants i residuals. El Pla d’Urgell ja està catalogat com a zona vulnerable per l’alt contingut en nitrats i per tant aquesta aigua no hauria d’ésser apta per a l’agricultura i ramaderia. Condicionaria a més el futur de la producció integrada i ecològica.

La Comunitat de Regants autoritza l'extracció i abocament d'aigua per la planta de biomassa del Palau
comentaris