Opinions de Redacció Territoris

Més sacrifici i esforç?

  Molt honorable president, crec el seu discurs de final d'any va respondre a les expectatives de molts catalans, la seva afirmació " No hi ha projecte nacional sense projecte social i no hi ha projecte social sense projecte nacional", és la resposta a la confiança que…