30.09.2020 |
arxiu
Garrigues
Arrenca el projecte per a la construcció de l'Arxiu Comarcal de les Garrigues
Quim Torra i la consellera de Cultura, Laura Borràs a la seu del Consell Comarcal de Les Garrigues

Arrenca el projecte per a la construcció de l'Arxiu Comarcal de les Garrigues

L'Ajuntament de les Borges Blanques va aprovar l'expedient de contractació, el plec de clàusules administratives particulars, i el plec de prescripcions tècniques del contracte de l'obra civil, de…